فهرست

پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۰:۱۰ ق.ظ
اثری از ریحانه علامه فلسفی ؛
خط خطی های شبانه (مجموعه ادبی)
کتاب “خط خطی های شبانه (مجموعه ادبی) ” اثر ریحانه علامه فلسفی توسط انتشارات فراروان شناسی منتشر شد.

مجموعه حاضر شامل قطعه هایی ادبی است که در قالب نثر نوشته شده است. شاعر با استفاده از ایهام و کنایه و حتی استعاره های فراوان به نثر خود عمق بیشتری داده و از موضوعات عرفانی هم استفاده کرده است. شعر بی قاعده؛ ترک آسمان؛ از جنس نور؛ عطش آتش؛ متن عشق؛ پنجره؛ آفرینش بهانه فراق و.. عنوان برخی از این قطعه هاست.6009162758._SS,240_