تماس

انتشارات فراروان شناسی

استان – شهرستان : تهران – تهران

تلفن : ۰۹۳۸۵۳۶۸۵۷۷

تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۱/۱۰

نوع ناشر: خصوصی

شماره پروانه نشر : ۸۹۲۹

پست الکترونیکی : info@fararavanshenasi.ir

نشانی اینترنتی : www.fararavanshenasi.ir

شناسه شابک : ۶۰۰-۶۱۷۰,۶۰۰-۹۱۲۲۹,۶۰۰-۹۱۶۲۷

تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸

 

آرم