دو ستونه

دانش آموختگان دارالفنون

شرکت جمعی از اساتید و دانش آموختگان دارالفنون با حضور استاد احمد علامه فلسفی در کلنیک ژنتیک پروفسور داریوش فرهود (…

حضور در سی و ششمین جایزه کتاب سال

حضور دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر فاطمه سمواتی و استاد احمد علامه فلسفی، در سی و ششمین جایزه کتاب سال، با شرکت…

سه ستونه

دانش آموختگان دارالفنون

شرکت جمعی از اساتید و دانش آموختگان دارالفنون با حضور استاد احمد علامه فلسفی در کلنیک ژنتیک پروفسور داریوش فرهود (…

حضور در سی و ششمین جایزه کتاب سال

حضور دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر فاطمه سمواتی و استاد احمد علامه فلسفی، در سی و ششمین جایزه کتاب سال، با شرکت…

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب امسال از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه

چهار ستونه

دانش آموختگان دارالفنون

شرکت جمعی از اساتید و دانش آموختگان دارالفنون با حضور استاد احمد علامه فلسفی در کلنیک ژنتیک پروفسور داریوش فرهود (…

حضور در سی و ششمین جایزه کتاب سال

حضور دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر فاطمه سمواتی و استاد احمد علامه فلسفی، در سی و ششمین جایزه کتاب سال، با شرکت…

سی و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه کتاب امسال از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه

چهاردهمین جشنواره نقد کتاب