دو ستونه

رونمایی کتاب ” روانشناسی اعجاز تفکر خلاق” جلد دوم

سه ستونه

رونمایی کتاب ” روانشناسی اعجاز تفکر خلاق” جلد دوم

چهار ستونه

رونمایی کتاب ” روانشناسی اعجاز تفکر خلاق” جلد دوم

دانش آموختگان دارالفنون

شرکت جمعی از اساتید و دانش آموختگان دارالفنون با حضور استاد احمد علامه فلسفی در کلنیک ژنتیک پروفسور داریوش فرهود (…