فیلم

استرس را چگونه مدیریت کنیم؟

استرس در حد طببعی، گذشته از جنسیت، سن و موقعیت، همواره جزء پدیده لاینفک زندگی انسان می­باشد که در حد اعتدال آن نه تنها مضر نیست بلکه ضروری هم هست لذا می­تواند منشاء تحرک، فعالیت، پیشرفت و موفقیت نیز باشد اما مشروط بر اینکه مبتنی بر ایجاد رقابت سالم و اسلوب صحیح میان افراد، قابل تحمل و درک باشد.

ادامه خواندن ←