نخستین جایزه مصطفی (ص) به ارزش ۵۰۰ هزار دلار اهداء شد