فهرست

هورمون نورآدرنالین Archives -
  • از کتاب روان شناسی استرس انتشارات فراروان شناسی
    استرس
  • فشار روانی یا استرس، بخشی از جایگاه زندگی روزمره­ ی انسان بشمار می­ رود. مقداری کم از ترشح این هورمون متناسب با چگونگی شرایط غلبه بر مسائل و مشکلات زندگی و کنترل و مدیریت آن لازم است.