فهرست

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ | ۲۳:۱۶ ب.ظ
روان شناسی خشم
خشم حالت هیجانی ناخوشایندی است که با برانگیختگی فیزیولوژیکی بالا، افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس ، کوچک شدن مردمک چشم، انقباض ماهیچه ها و ترشح آدرنالین همراه است.

برای دانلود مشخصات و فهرست  بروی کتاب روانشناسی خشم  کلیک کنید.

خشم ، یک واکنش هیجانی بسیار قوی است که از نوع منفی آن سبب برانگیختگی با محرک های چندی شامل : تهدید و ارعاب ، تحقیر ، تمسخر ، شکست و ناکامی ، تخریب شخصیت ، فحاشی و هتاکی ، هتک حرمت ، حقد و کینه و انتقام و احتمالا همراه با برخورد فیزیکی و وقوع صدمات یا فاجعه ، نمایان می شود .

علایم خشم به دستگاه اعصاب مرتبط است . به ویژه با بروز واکنش های سریع اعصاب سمپاتیک می باشد . عموما خشم منفی با حمله آشکار کلامی و یا بدنی همراه است مانند حمله در عمل خصمانه علیه اشیاء و اشخاص ، که ممکن است گاهی از غریزه مرگ نشئت بگیرد و یا گاهی ناشی از داشتن روحیه ی خصومت ورزی ، تفوق طلبی ، جاه طلبی ، قدرت طلبی ، سلطه طلبی بر دیگران ، خودکامکی و استبداد طلبی برای گریز از عقده های حقارت باشد .

خشم حالت هیجانی ناخوشایندی است که با برانگیختگی فیزیولوژیکی بالا، افزایش ضربان قلب، افزایش تنفس ، کوچک شدن مردمک چشم، انقباض ماهیچه ها و ترشح آدرنالین همراه است.
خشم دو نوع است.، خشم آشکار، که فرد از آن آگاه است و خشم نهفته که به سطح ناهوشیار واپس زده می شود و در ایجاد افسردگی نقش مهمی دارد. خشم می تواند گذرا یا مزمن باشد. تقریباً همه افراد ، خشم گذرا را به عنوان یک هیجان طبیعی تجربه می کنند. این هیجان معمولاً واکنشی به یک ناکامی بوده و در کوتاه مدت خود به خود از بین می رود.

خشم مزمن از نظر روان شناختی ریشه در دوران کودکی دارد. زیرا به دلیل اعمال تربیت غلط توسط والدین نادان و یا مربیان روان پریش ذیربط ، در ضمیر ناخود آگاه کودک رسوخ و رسوب کرده و سپس تأثیر ناهنجار زیادی بر شخصیت دوران بزرگسالی و آینده او خواهد گذاشت . از دیدگاه روان تحلیل خشم مزمن ، هیجانی بازداری شده بشمار می رود . احتمالا نیازهای هیجانی و عواطف قربانیان خشم مزمن در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها برآورده نشده ، بلکه به صورت مستبدانه و تحقیر آمیز منکوب می شده است . این موضوع باعث می شود که فرد عصبی در مقابل اضطرابی ریشه ای به همراه افسردگی و نداشتن تمرکز فکر از آن همواره بیهوده رنج ببرد، لذا با پس زدن و تبدیل آن به حالت خشم منفی ، از خود دفاع می کند.

در واقع افراد عصبی و خشمگین به انحای گوناگون اعلام می کنند که دنیا ناامن ، تهدید کننده و ناسازگار است .
خشم مزمن از نظر روان شناختی دارای برخی از علایم بیمارگونه، افراطی و غیر منطقی می باشند که عبارتند از :

 • – داشتن عقده های حقارت .
 • بی حوصلگی .
 • khashmبیقراری ، نا آرامی و مشوش بودن .
 • شتابزدگی درصحبت کردن .
 • هنگام گفت و گو ، سخنان طرف مقابل را قطع میکند .
 • رفتار خود محورانه .
 • فشار خون بالا .
 • ناتوانی در لذت بردن از اوقات .
 • پرخاشگری کلامی .
 • متغییرالحال بودن نوسان خشم .
 • نشخوار ذهنی و خودخوری .
 • تشویش و اضطراب .
 • تشتت و اغتشاش فکری و ضعف تمرکز ذهنی .
 • سرزنش کردن خویشتن ودیگران .
 • احساس تکبر ، خود بزرگ بینی و مغرور بودن .
 • افسردگی .
 • حسادت و تنگ نظری .
 • ضعف اعتماد به نفس .
 • ضعف عزت نفس .
 • عدم ثبات شخصیت .
 • احساس شکست و ناتوانی و…