فهرست

یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۲۲:۳۸ ب.ظ
اثری از دکتر شهرام شفیعی ؛
توربین پلتن
کتاب “توربین پلتن ” اثر دکتر شهرام شفیعی توسط انتشارات فراروان شناسی منتشر شد.

“دانشجویان مهندسی در این کتاب، مباحثی در زمینه طراحی و ساخت توربو ماشین‌ها مطالعه می‌کنند .به عبارت دیگر، مخاطبان در این کتاب با مجموعه‌ای از دیدگاه‌های تئوریک و شیوه‌های کاربرد توربو ماشین‌ها در صنعت آشنا می‌شوند .عناوین برخی فصول از این قرار است : ((شناخت توربو ماشین‌ها))، ((روابط اصلی و تئوری یک بعدی))، ((تلفات و بازدهی‌ها))، ((شناخت توربو پمپ‌ها))، ((سطوح و منحنی‌های مشخصه)) و ((تصحیح روابط منتج از تئوری یک بعدی)) .این مباحث با تمرین‌ها، نمودارها و محاسبات متعدد همراه است .”توربین پلتن