فهرست

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۴ ب.ظ
اثری از احمد علامه فلسفی ؛
۵۵۷ نکته حکیمانه
کتاب “۵۵۷ نکته حکیمانه ” اثر احمد علامه فلسفی توسط انتشارات فراروان شناسی منتشر شد.

برای دانلود مقدمه و شناسنامه کتاب بر روی ۵۵۷ نکته حکیمانه کلیک کنید.

جهان سر بسر حکمت و عبرت است

                                     چرا بهره ما همه غفلت است[۱]

                                                  * * *

خدا گر ببندد ز حکمت دری557 حکیمانه

                                     به رحمت گشاید در دیگری[۲]

* * *

لقمان حکیم گفت: هزار حکمت آموختم، که از آن چهارصد حکمت انتخاب کردم و از آن چهارصد، هشت کلمه برگزیدم که جامع کمالات است:

دو چیز را هرگز فراموش نکن:

ـ خدا را؛

ـ مرگ را.

دو چیز را همیشه فراموش کن:

ـ به کسی خوبی کردی؛

ـ کسی به تو بدی کرد.

بر چهار نَفس عنان داشته باش:

ـ به مجلسی وارد شدی زبان نگهدار؛

ـ به سفرهای وارد شدی شکم نگهدار؛

ـ به خانهای وارد شدی چشم نگهدار؛

ـ به نماز ایستادی دل نگهدار.