فهرست

شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۱:۴۷ ق.ظ
اثری از احمد علامه فلسفی ؛
اسرار موفقیت
کتاب “اسرار موفقیت ” اثر احمد علامه فلسفی توسط انتشارات فراروان شناسی منتشر شد.

اسرار  موفقیتبرای دانلود مقدمه بر روی اسرار موفقیت کنید.

انسان به هر چه که تفکر، تعمق و تجسم کرده و ذهن خود را بدان تمرکز دهد، ناخودآگاه فکر غالب درباره همان موضوع به سوی او جذب می­شود. برای مثال:

افرادی که به فراوانی نعمات و برکات، پیروزی و موفقیت، تفکر و تصویرسازی ذهنی می­کنند و دائماً قدردانی و شکرگزاری بجا می­آورند، قطعاً به استغنای مادی و معنوی و موفقیت نائل می­شوند و برعکس؛ اگر به فقر و مسکنت و بدبختی بیندیشند و با تسلیم شدن، شکست خود را بپذیرند طبعاً به همان ناکامی دچار می­گردند.

لذا فکر و ذهن خود را نباید به مسائل ناخوشایند و خاطرات ناگوار، شکست­ها و تلخ­کامی­های گذشته معطوف و متمرکز نمائیم زیرا آن­ها روح و روان و جسم ما را آزرده، پژمرده و منفعل می­سازد و از رموز موفقیت این است که همواره باید مسائل مثبت و سازنده را در ذهن خود تمرکز و تقویت دهیم تا در ضمیر ناخودآگاه ما نفوذ و غلبه کند و این امر سبب ارتقاء انگیزه در کسب موفقیت و تحقق خواسته­های ما خواهد شد.

به عبارت دیگر ما نباید فکر و ذهن خود را به آنچه را که نمی­خواهیم تمرکز دهیم بلکه باید فکر و ذهن خود را به آنچه که می­خواهیم متمرکز سازیم.