فهرست

پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۹ ب.ظ
اینفوگرافی | آیا استرس کاری ما را می کشد؟
«استرس» را در زبان فارسی، می­توان به تنیدگی و فشارهای شدید روانی ترجمه کرد. لذا وارد شدن استرس، حالتی است که بر اساس عدم تعادل میان خواسته و انتظارات ما که عمدتاً منشاء بیرونی دارد و نیز عدم توانایی ما در تحقق بخشیدن آن­ها می­باشد.

«استرس» را در زبان فارسی، می­توان به تنیدگی و فشارهای شدید روانی ترجمه کرد. لذا وارد شدن استرس، حالتی است که بر اساس عدم تعادل میان خواسته و انتظارات ما که عمدتاً منشاء بیرونی دارد و نیز عدم توانایی ما در تحقق بخشیدن آن­ها می­باشد. بدیهی است وجود چنین عدم تعادلی می­تواند منجر به تبعات و عوارض روحی و روانی، فیزیولوژیکی و جسمانی که سلامت و سعادت ما را به مخاطره بیندازد، بشود.